Truyện của tác giả:

 • Đại Đường: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Bá Vương Lực Lượng

  Đại Đường: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Bá Vương Lực Lượng

  Bạn đang đọc truyện Đại Đường: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Bá Vương Lực Lượng của tác giả Xích Viêm Quỷ

  Ngoài ý muốn xuyên việt Đại Đường, trở thành Đường Quốc Công Lý Uyên người ở rể, bắt đầu liền muốn trở thành kẻ chết thay.

  "Keng! Mở ra tuyển hạng, túc chủ lựa chọn: "

  1, làm Lý Đường khối thứ nhất bàn đạp, cam làm kẻ chết thay, khen thưởng: Thời không xuyên việt một lần.

  2, mặc kệ Lý gia chết sống, trực tiếp chuồn đi, khen thưởng: Súng tự động một thanh."

  3, đạp cửa mà vào, bóc trần Lý gia mưu đồ bí mật, khen thưởng: Hạng Vũ bá vương lực lượng."

  Lục Trần biểu thị, rất khó tuyển a.


  Bồi cảnh là mạt Tùy , thời trẻ Lý Thế Dân