Truyện của tác giả:

 • Thái Cổ Long Tượng Quyết

  Thái Cổ Long Tượng Quyết

  Bạn đang đọc truyện Thái Cổ Long Tượng Quyết của tác giả Vượng Tử Lão Man Đầu

  Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm. Vô tận tuế nguyệt, chán nản thiếu niên Lâm Phong ngẫu được Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết. Lúc Lâm Phong từ thế giới một cái xa xôi tiểu thành đi ra, một đoạn truyền kỳ bởi vậy triển khai...
 • Thôn Phệ Chư Thiên

  Thôn Phệ Chư Thiên

  Bạn đang đọc truyện Thôn Phệ Chư Thiên của tác giả Vượng Tử Lão Man Đầu

  Một chưởng đoạn sơn hải, một quyền phá nhật nguyệt.

  Một cái chớp mắt quấy long trời lở đất, phất tay sụp đổ cả vòm trời.

  Thần Ma cùng tỉnh, thiên kiêu tranh phong.

  Vô số người vì cầu trường sinh bất tử, bước vào con đường tu luyện, dù cửu tử mà không hối hận.

  Thiếu niên Diệp Hiên, quật khởi tại bé nhỏ, từ Thần Châu đại địa đi ra, chân đạp vô số thiên kiêu, hoành tảo bát hoang lục hợp.

  Vô tận Thương Hải chiến Bát Tí Ma Long, chư tiên chi quốc tru vạn tiên chi chủ.

  Ngàn tỉ Thần Ma phục tùng.

  Thiên địa vạn linh cộng tôn.

  Cửu thiên thập địa, ai dám tranh phong?

  Chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn.

  (Đã có ngàn vạn tự thần tác Thái Cổ Long Tượng Quyết, sách mới tuyệt đối đặc sắc, hoan nghênh đại gia phẩm đọc)

  - Cảnh giới: Mệnh Đồ, Mệnh Sĩ, Mệnh Sư, Đại Mệnh Sư....

  Vượng Tử Lão Man Đầu sách mới, cùng tác: Thái Cổ Long Tượng Quyết.