Truyện của tác giả:

 • Sống lại làm tối cường yêu vương

  Sống lại làm tối cường yêu vương

  Bạn đang đọc truyện Sống lại làm tối cường yêu vương của tác giả Vô Danh

  Đã từng « Thất Giới » bên trong nhân tài mới xuất hiện ở gặp hãm hại sau bị hệ thống Lôi Kiếp phách Hồi thứ 10 năm trước .

  Khi đó, một khối tiền còn có thể mua nổi hai cây kẹo que . Khi đó, sau này phong vận lão nương môn vẫn là đại cô nương . Khi đó, trong trò chơi còn không có một gọi Ngưu Thập Tam cao thủ

  Thanh danh Tước bắt đầu, danh chấn Bát Phương . Thất Giới bên trong người nào tối cường ? Còn xem sáng nay!

  ==============================

  Đây là một quyển lấy Tiên Hiệp làm bối cảnh . Số liệu hóa Pháp Khí, đan dược, thần thông, Linh Phù .

  Học tập 72 loại biến hóa, cầm trong tay Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa phủ, đứng thẳng ở rơi xuống nước ba nghìn trên .

  Đây là một quyển vô lý đầu cổ điển Tiên Hiệp Võng Du, mới tinh thiết định, mới tinh số liệu