Truyện của tác giả:

 • Ta Làm Người Nhặt Xác Ở Tu Tiên Giới

  Ta Làm Người Nhặt Xác Ở Tu Tiên Giới

  Bạn đang đọc truyện Ta Làm Người Nhặt Xác Ở Tu Tiên Giới của tác giả Vạn Vật Giai Khả Tác

  Trần Thâm xuyên việt đến một cái thế giới Tiên Hiệp, trở thành tiên tông nhặt xác nhân, mỗi ngày cho chết đi đệ tử đưa vào quan tài hạ táng.

  Hạ táng Luyện Khí tầng bảy đệ tử, đạt được đem khi còn sống Tiên Đạo công pháp, Tiên Đạo kinh nghiệm, đạt được bộ phận linh căn.

  Hạ táng Trận Đạo Phong nội môn đệ tử, đạt được Tụ Linh Trận Pháp, đạt được Chỉ Sát Trận, đạt được Trận Đạo kinh nghiệm.

  Hạ táng đan đạo đại sư, đạt được Bồi Nguyên Đan phương, Trúc Cơ Đan phương, đạt được Đan Đạo Đại Sư Cấp kinh nghiệm bao.

  Hạ táng siêu cấp thiên tài, linh căn bù đắp, thành tựu Thiên Cấp linh căn. . .

  Hai mươi năm sau, đã trưởng thành lên thành Kim Đan Chân Quân lại như cũ khiêm tốn nhặt xác nhân Trần Thâm phát hiện, lần này đưa tới thi thể không bình thường, hình như là toàn tông môn nhân!

  // đang ra > 300c
 • Ta Có Một Gốc Thiên Phú Thụ

  Ta Có Một Gốc Thiên Phú Thụ

  Bạn đang đọc truyện Ta Có Một Gốc Thiên Phú Thụ của tác giả Vạn Vật Giai Khả Tác

  Bạch Cảnh xuyên qua cuồn cuộn Tiên giới, cũng dựa vào một chút thiên phú trở thành Thượng Thanh sơn khảo hạch đệ tử.

  Lại tiên lộ gập ghềnh gian nan, muốn đặt chân xuống dưới, nhất định cần có cá nhân bản sự.

  May mắn hắn có Thiên Phú Thụ một gốc, dùng ánh bình minh uẩn dưỡng, có thể gia tốc trưởng thành, sinh ra thân cành.

  Mà mỗi một thân cành đại biểu lấy một loại thiên phú, chỉ cần đem công pháp khắc lên đi, liền sẽ mở ra không có bình cảnh độ thuần thục.

  Làm trên cành cây thuật pháp thần thông độ thuần thục đều đạt tới viên mãn, liền có thể sinh ra lá cây, nở hoa, thậm chí kết quả.

  Mỗi một mảnh lá, đều đại biểu lấy nhân gian tối cường pháp

  Mỗi một đóa hoa, đại biểu lấy trong tiên cực hạn một đạo thuật

  Mỗi một khỏa quả, đại biểu lấy tiên đồ xưng tôn vô địch đạo quả

  . . .