Truyện của tác giả:

 • Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

  Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

  Bạn đang đọc truyện Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư của tác giả Tô Tiểu Noãn

  Tà vương truy vợ: Phế vật nghịch Thiên tiểu thư

  Nàng, 21 thế kỷ kim bài sát thủ, lại mang là Tô phủ không...nhất dùng củi mục Tứ tiểu thư trên người.
  Hắn, đế quốc Tấn vương điện hạ, lãnh khốc tà mị cường thế bá đạo, thiên phú trác tuyệt.

  Thế nhân đều biết nàng là bao cỏ phế vật, tùy ý ức hiếp lăng nhục, duy chỉ có hắn tuệ nhãn thức châu đối với nàng cường thế bá đạo dây dưa thề sống chết không buông tay.
  Mà lại xem bọn hắn như thế nào cường giả cùng cường giả va chạm, trình diễn vừa ra truy đuổi cùng bị truy đuổi trò hay.