Truyện của tác giả:

  • Võ Đạo Bá Chủ

    Võ Đạo Bá Chủ

    Bạn đang đọc truyện Võ Đạo Bá Chủ của tác giả Thục Cuồng Nhân

    Người có tam hồn thất phách, bảy phách tráng, có thể vật lộn giao long; tam hồn thăng, nhưng tay hái nhật nguyệt!

    Thiếu niên La Phong si tình ba năm, lại đổi lấy vô tình phản bội! Đoạt xá dung hợp về sau, hắn thân có năm hồn mười bốn phách, thành là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang hoàn vũ bát hoang!