Truyện của tác giả:

 • Trường Sinh Cổ Đạo: Theo Luyện Ra Si Tình Cổ Bắt Đầu

  Trường Sinh Cổ Đạo: Theo Luyện Ra Si Tình Cổ Bắt Đầu

  Bạn đang đọc truyện Trường Sinh Cổ Đạo: Theo Luyện Ra Si Tình Cổ Bắt Đầu của tác giả Thiên Hồ Chân Nhân

  Tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Toại thành Tu Tiên giới một cái tầng dưới chót Luyện Khí sĩ, may mắn thu được chí bảo Cổ Thần Bát, có thể luyện chế đủ loại cổ trùng.

  Luyện hóa Xuân Thu Cổ, có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão.

  Luyện hóa Kim Thiền Cổ, có thể cải tử hoàn sinh.

  Luyện hóa Long Tượng Cổ, thu được long tượng chi lực, long tượng thân thể, kim cương bất hoại

  Nhưng mà hắn lần đầu tiên luyện ra cổ trùng liền là Si Tình Cổ.

  Từ đó về sau, hắn phát hiện một đầu tu luyện tiền đồ tươi sáng.

  Tuế nguyệt biến hóa, sơn hà thay đổi, duy ta trường sinh Chu gia vĩnh hằng.