Truyện của tác giả:

  • Phó Gia Đừng Ngược, Thẩm Tiểu Thư Đã Một Thi Ba Mệnh

    Phó Gia Đừng Ngược, Thẩm Tiểu Thư Đã Một Thi Ba Mệnh

    Bạn đang đọc truyện Phó Gia Đừng Ngược, Thẩm Tiểu Thư Đã Một Thi Ba Mệnh của tác giả Thập Nhị Nguyệt Nhị Thập Ngũ

    Thẩm Nhu Sở thầm mến Phó Lưu Niên nhiều năm, Phó Lưu Niên lại cầm tù nàng, nhục nhã nàng, đe dọa nàng, uy hiếp nàng, khống chế nàng, tổn thương nàng. Nàng chẩn đoán chính xác thận suy kiệt màn cuối vào cái ngày đó, Phó Lưu Niên cõng nàng cùng hắn ánh trăng sáng kết hôn. Tuyệt vọng thời khắc, nàng nuốt đạn tự vận, một thi ba mệnh. Mở mắt ra, nàng vậy mà trùng sinh trở về mười lăm năm trước. Nàng vốn định rời xa Phó Lưu Niên, làm sao vận mệnh để nàng lại lần nữa cùng Phó Lưu Niên va nhau. Nàng phát hiện, Phó Lưu Niên vậy mà cũng trùng sinh. (song trọng sinh, thầm mến văn, ngược văn, 1v1) thiên tài hoạ sĩ nữ chính vs Yandere thiếu yêu nam chính