Truyện của tác giả:

 • Gọi Ngươi Đi Chịu Chết, Không Có Để Ngươi Vô Địch

  Gọi Ngươi Đi Chịu Chết, Không Có Để Ngươi Vô Địch

  Bạn đang đọc truyện Gọi Ngươi Đi Chịu Chết, Không Có Để Ngươi Vô Địch của tác giả Thanh Trầm

  Phương Trần vừa xuyên việt dị thế, liền biết mình vừa cùng bị từ hôn khí vận chi tử hẹn sinh tử đấu, ngay tại run lẩy bẩy. Hệ thống thức tỉnh, coi là cứu tinh tới.

  Kết quả hệ thống nhiệm vụ thứ nhất đúng là nhường Phương Trần tăng cao tu vi, toàn lực phát huy, kích phát khí vận chi tử tiềm lực, sau cùng chết tại sinh tử đấu bên trong.

  Đối mặt hai loại đều là chết lựa chọn, Phương Trần lựa chọn trước cho khí vận chi tử đưa công pháp và đan dược. . .