Truyện của tác giả:

 • Mau Xuyên: Nữ Chủ Không Án Kịch Bản Đi

  Mau Xuyên: Nữ Chủ Không Án Kịch Bản Đi

  Bạn đang đọc truyện Mau Xuyên: Nữ Chủ Không Án Kịch Bản Đi của tác giả Thẩm Hồ

  Qua lại từng cái thế giới Lương Thu Nguyệt biểu thị, mặc kệ làm cái gì nhiệm vụ, nàng vui vẻ mới là quan trọng, này là một thiên có nam chủ mau xuyên văn, làm nhiệm vụ thuận tiện hưởng thụ sinh hoạt.

  Cái thứ nhất thế giới: Cổ ngôn văn bên trong bóp chết bạch nhãn lang nguyên nam chủ thượng vị con đường;

  Cái thứ hai thế giới: Niên đại văn bên trong trọng sinh nữ cầu nhân đắc nhân;

  Cái thứ ba thế giới: Hiện ngôn văn bên trong mang hệ thống xuyên thư nữ thân bại danh liệt, hệ thống bị thu về;

  . . .
 • Tu Tiên Chi Phong Nguyệt

  Tu Tiên Chi Phong Nguyệt

  Bạn đang đọc truyện Tu Tiên Chi Phong Nguyệt của tác giả Thẩm Hồ

  Hợp Hoan Tông nữ tu không giống nhau tu tiên hành trình, không phải chính thống tu tiên văn, có nam chính, từ đầu đến đuôi một người.