Truyện của tác giả:

 • Ta Thông Qua Đạo Lí Đối Nhân Xử Thế Chứng Đạo Trường Sinh

  Ta Thông Qua Đạo Lí Đối Nhân Xử Thế Chứng Đạo Trường Sinh

  Bạn đang đọc truyện Ta Thông Qua Đạo Lí Đối Nhân Xử Thế Chứng Đạo Trường Sinh của tác giả Thái Cổ Phì Long

  Xuyên qua đến Đại Nguyên vương triều Chử Lâm Quang, vì thi đậu Võ cử nhân, mỗi ngày chăm học khổ tu, kết quả bởi vì tư chất thường thường bị võ quán sư phó giới thiệu đi làm đứa ở.

  Ngẫu nhiên bên trong phát hiện có thể thông qua đạo lí đối nhân xử thế thêm điểm tu hành, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn một bên tu luyện, một bên góp nhặt ân tình giá trị, từng bước một trở thành tài đức vẹn toàn tu tiên đại lão.

  Ân tình càng lớn, ân tình giá trị càng cao, nếu có thể đồng thời đạt được song phương cảm tạ, còn có thể thu hoạch được công pháp võ kỹ tu luyện.

  ( trợ giúp Quách Uy tìm tới giặt quần áo bà, thu hoạch được ân tình giá trị 3 điểm, trợ giúp nhị cô tìm tới giặt quần áo làm việc, thu hoạch được ân tình giá trị 36 điểm, đồng thời đạt được Quách Uy cùng nhị cô cảm tạ, thu hoạch được cơ sở hô hấp pháp một bộ. )

  Đây là một bộ tiểu nhân vật dựa vào đạo lí đối nhân xử thế, cẩu thành tu tiên đại lão cố sự.