Truyện của tác giả:

 • Thế Giới Hoàn Mỹ: Viên Mãn Thánh Linh Càng Là Chính Ta

  Thế Giới Hoàn Mỹ: Viên Mãn Thánh Linh Càng Là Chính Ta

  Bạn đang đọc truyện Thế Giới Hoàn Mỹ: Viên Mãn Thánh Linh Càng Là Chính Ta của tác giả Tạp Lạp Tán Tửu Bình Tử

  Tiên Cổ chi chủng, mang thai linh của trời xanh, đứng ở Loạn Cổ, thừa thiên địa tàn niệm!

  Phong Liệt từng tại thời đại hoang cổ chứng đạo thành Đế như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình mộng về Loạn Cổ, lại thành một tôn thánh linh, sinh mà viên mãn, đại đạo không tì vết.

  Thế là, tại đây cái không lo trường sinh thời đại, Phong Liệt liền đạp lên thuộc về mình con đường, Cửu Thiên Thập Địa, Tiên Vực, Dị Vực, Giới Hải. . . Hết thảy đều tại dưới chân!