Truyện của tác giả:

  • Ta Có 9 Triệu Tỷ Liếm Cẩu Tiền

    Ta Có 9 Triệu Tỷ Liếm Cẩu Tiền

    Bạn đang đọc truyện Ta Có 9 Triệu Tỷ Liếm Cẩu Tiền của tác giả Phiên Gia Đệ Nhất Soái Ca

    Trần Viễn, một cái phổ thông sinh viên đại học, bắt đầu bị quăng, thu được thần hào hệ thống, bắt đầu thu được 90 nghìn tỷ, thế nhưng hố cha chính là, cái này tiền chỉ có thể cho nữ sinh xài, hết cách rồi, vì xài hết số tiền này, Trần Viễn mở ra một cái không giống bình thường thần hào con đường!