Truyện của tác giả:

 • Sống Lại Làm Giải Trí Tông Sư

  Sống Lại Làm Giải Trí Tông Sư

  Bạn đang đọc truyện Sống Lại Làm Giải Trí Tông Sư của tác giả Nhất Diệp Phong Lưu

  Xuyên việt đến giải trí sản nghiệp độ cao phát đạt Dị Thế Giới, Tiêu Vân Hải nương tựa theo trí nhớ kiếp trước, ở chỗ này lăn lộn phong sinh thủy khởi. Âm nhạc, Biên Kịch, Văn Học, Quốc Thuật, hắn không gì làm không được, trở thành chân chính giải trí Tông Sư...
  (◣_◢)Vɪя͢ʊ͋s
  Âm nhạc of truyện : http://forum.truyencv.com/showthread.php?t=4816&p=80352#post80352