Truyện của tác giả:

 • Nàng Là Kiếm Tu

  Nàng Là Kiếm Tu

  Bạn đang đọc truyện Nàng Là Kiếm Tu của tác giả Nhàn Đẳng Độ Nha Phi Khước

  "Ngươi xem ba ngàn thế giới thiên ngoại thiên, nơi nào là ta nơi đi, lại nơi đâu không là ta nơi đi?"

  Không hỏi tình yêu ý nghĩ xằng bậy, không cầu siêu thoát trường sinh, Triệu Thuần theo huy kiếm một khắc kia trở đi, muốn là đi tẫn này một cái theo không có người tới qua con đường, nàng chính mình đường.

  Không cp nữ chủ thị giác tu chân văn, chậm nhiệt, thăng cấp lưu