Truyện của tác giả:

 • Toàn Dân: Vô Hạn Liên Phát, Một Giây Ức Vạn Kỹ Năng!

  Toàn Dân: Vô Hạn Liên Phát, Một Giây Ức Vạn Kỹ Năng!

  Bạn đang đọc truyện Toàn Dân: Vô Hạn Liên Phát, Một Giây Ức Vạn Kỹ Năng! của tác giả Nhai Tịch

  « B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn dân: Vô hạn liên phát, một giây vạn ức kỹ năng! »

  Tô Bạch xuyên việt đến toàn dân chuyển chức thế giới, trở thành một gã pháp sư.

  Bắt đầu giác tỉnh SSS cấp thiên phú: « vô hạn liên phát (duy nhất ) »

  1, ngươi ở đây trong một giây thả ra kỹ năng số lượng =(100x trước mặt đẳng cấp )
  2, lợi dụng thiên phú thả ra kỹ năng không tiêu hao Ma Lực giá trị
  3, cấp bậc của ngươi không có hạn mức cao nhất

  Từ đó, Tô Bạch trực tiếp cất cánh!

  Hỏa Cầu Thuật yếu ? Cái kia một giây phóng thích ức vạn cái Hỏa Cầu Thuật đâu ? Còn yếu sao?

  Đóng Băng Thuật yếu ? Cái kia một giây phóng thích ức vạn cái Đóng Băng Thuật, khống chế ngươi ức vạn giây đâu ? Còn yếu sao?

  Pháp sư giòn ? Cái kia một giây phóng thích ức vạn cái Hộ Thuẫn Thuật đâu ? Ngươi còn có thể đánh đụng đến ta ?

  Chư thần rất mạnh ? Cái kia một giây phóng thích ức vạn cái Cấm Chú kỹ năng đâu ? Thần Linh gánh nổi sao?

  Một số năm sau, Tô Bạch một thân Cấm Chú kỹ năng, trở thành Pháp Thần, một mình nghênh chiến ức vạn Thần Ma.

  "Một viên Tengai Shinsei các ngươi liền luống cuống ? Cái kia Ức Vạn Vạn khỏa đâu ?

  "Một tòa Vong Linh mộ bia để các ngươi biết khó mà lui ? Như vậy, Ức Vạn Vạn tọa Vong Linh mộ bia đâu ? Ức Vạn Vạn Kinh Vong Linh các ngươi làm sao ngăn cản đâu. .


  Trang bị cùng Boss chia làm: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương, Tinh Thần, Hằng Tinh, Sử Thi, Truyền Thuyết. . .

  yy sảng văn, 3c đầu quen thuộc, đc cái tác này viết tình tiết ko bị lặp lại, mn đọc giải trí thôi, đừng để tâm nhiều :))