Truyện của tác giả:

 • Cao Võ: Để Ngươi Chụp Ảnh, Ngươi Bán Buôn Dị Năng?

  Cao Võ: Để Ngươi Chụp Ảnh, Ngươi Bán Buôn Dị Năng?

  Bạn đang đọc truyện Cao Võ: Để Ngươi Chụp Ảnh, Ngươi Bán Buôn Dị Năng? của tác giả Ngô Thập Bát

  Tô Vũ ngoài ý muốn xuyên qua cao võ thế giới.

  Thi đại học tiến đến, hắn thức tỉnh vạn vật đồ giám hệ thống!

  Bắt đầu thu thập giáo hoa ngồi cùng bàn đồ giám, thu hoạch được SSS dị năng, trở thành thiên tài về chiến thuật.

  Từ đây, làm chụp ảnh liền có thể thu hoạch được dị năng, hắn để thế người biết cái gì gọi là đầy người SSS dị năng.

  Làm vạn tộc đối với hắn tiến hành trảm thủ hành động, tiếp cận mới biết được hắn mới là lớn Boss!