Truyện của tác giả:

 • Xúi Quẩy Hoàng Đế Cẩm Lý Thê

  Xúi Quẩy Hoàng Đế Cẩm Lý Thê

  Bạn đang đọc truyện Xúi Quẩy Hoàng Đế Cẩm Lý Thê của tác giả Ngâm Hạ

  Minh Tử Lai một triều xuyên việt, vốn định dựa vào "Cá chép thể chất" hết ăn lại uống, không ngờ bị xúi quẩy Hoàng Đế cho coi trọng, hàng ngày cầm nàng làm ao cầu nguyện! Không có cách nào vì mình trôi qua thoải mái, chỉ có thể đồng ý cái này vô sỉ chó nam nhân

  "Ái phi, trẫm muốn một cái nhân tài trụ cột."

  "Tốt tốt tốt."

  "Ái phi, trẫm muốn trị tên tham quan kia."

  "Tốt tốt tốt."

  "Ái phi, trẫm muốn đứa bé."

  "Hảo hảo . . . ? Cút ngay a!"