Truyện của tác giả:

 • Hắc, Yêu Đạo

  Hắc, Yêu Đạo

  Bạn đang đọc truyện Hắc, Yêu Đạo của tác giả Ngã Thị Hạt Hỗn

  Thiên địa có Linh Cơ, vạn vật đồ ăn Linh Cơ và trưởng.

  Bách loại đều có thể thành yêu, kéo dài tuổi thọ mệnh, đến Thần Thông, chỉ riêng Nhân tộc ngoại lệ.

  Nhân thể có thiếu, không dung nạp Linh Cơ chi năng, nhưng nhân hồn chất nhẹ nhàng, sinh ra là đường tắt, cố hữu đại trí tuệ giả mở ra lối riêng, dựa vào Yêu tu tiên, hái trường sinh quả.