Truyện của tác giả:

 • Ta Từ Bầu Trời Tới

  Ta Từ Bầu Trời Tới

  Bạn đang đọc truyện Ta Từ Bầu Trời Tới của tác giả Nam Triêu Trần

  Ta theo bầu trời đến, chạm đất hoa đào nở;

  Ngày khác phi thăng đi, đế huyết nhuộm tiên đài!

  Cảnh giới: Khai khiếu, xuất khiếu, khu vật, Thông Huyền, kết thai, hợp đan, nguyên khí, dương thần, nhân tiên..

  Nam Triêu Tần sách mới, cùng tác với: Trảm Tà, Lạc Vào Liêu Trai, Nhân Thần, Thùy Dữ Tranh Phong.
 • Tiên Đạo Tại Thượng

  Tiên Đạo Tại Thượng

  Bạn đang đọc truyện Tiên Đạo Tại Thượng của tác giả Nam Triều Trần

  Tiên Đạo tại thượng, phàm tục như sâu kiến;

  Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi người ư?

  Nơi này có thiếu niên, cầm kiếm độc hành, một chiều đắc đạo, phá toái hư không!