Truyện của tác giả:

 • U Hậu Truyền Kỳ

  U Hậu Truyền Kỳ

  Bạn đang đọc truyện U Hậu Truyền Kỳ của tác giả Mặc Ngư Giáp Ất

  Nàng là một cái đơn giản không thể lại đơn giản người,

  Mới làm vợ người, nàng chỉ muốn thật đơn giản qua hết cả đời này.

  Chưa từng nghĩ, vận mệnh lại cùng nàng mở một trò đùa.

  Lạnh lùng, kỳ thị, theo nhau mà đến.

  Tại nàng vô vọng thời khắc, trời cao nhưng lại chiếu cố nàng,

  Từ gặp được hắn bắt đầu từ thời khắc đó, nàng mới phát hiện, nguyên lai trên đời thật tồn tại "Chân mệnh thiên tử" .

  Từ nay về sau, dù là khóm bụi gai sinh, nàng cũng có thể cười đối mặt.

  Từ nay về sau, bọn họ chung Vãn Lộc xe, đem lẫn nhau coi là có thể an tâm dựa vào người.

  Phượng hoàng bay về, cùng reo vang bang bang!