Truyện của tác giả:

 • Gien Tối Cường

  Gien Tối Cường

  Bạn đang đọc truyện Gien Tối Cường của tác giả Linh Hạ Cửu Thập Độ

  Ngươi nghe qua gen thuật chế tác sao? Từ khi Trần Phong tại trong ngàn tỉ gen chế tạo ra đầu kia hiếm thấy nhất gen biến dị thời khắc. Hắn biết! Thuộc về hắn thời đại, đến. Tác giả định nghĩa nội dung: Cảm xúc sục sôi, vô hạn huyễn tưởng, đón gió huy đánh ngàn cơn sóng, thiếu niên bất bại nhiệt huyết!
 • Siêu Thần Chế Tạp Sư

  Siêu Thần Chế Tạp Sư

  Bạn đang đọc truyện Siêu Thần Chế Tạp Sư của tác giả Linh Hạ Cửu Thập Độ

  Chế Tạp Sư ( Chế Thẻ Sư ) là một chức nghiệp phổ thông rất lợi hại.

  Nói đơn giản là đem các loại năng lực, huyễn cảnh, hình tượng...phong trang (phong ấn) vào trong thẻ, sau đó dùng thẻ kích hoạt tính năng các năng lực đó để sử dụng.

  Lục Minh ban đầu dự định là một Hàm Ngư, bây giờ hắn có một cái không thể tưởng tượng Hàm Ngư - Hắn muốn đem toàn bộ thế giới phong trang bên trong Thẻ bài.

  Mộng tưởng muốn là có thể mộng, vạn nhất nếu như thực hiện được thì sao?

  P/s : Truyện có rất nhiều chương có số lượng chữ bằng 2 chương truyện khác.
  Truyện hài, hố nhiều, não nhảy liên tục.
 • Số Hiệu 09

  Số Hiệu 09

  Bạn đang đọc truyện Số Hiệu 09 của tác giả Linh Hạ Cửu Thập Độ

  Đây là một cái thần bí siêu năng thế giới.

  Ở chỗ này, mỗi người đều có một loại siêu năng nguyên tố.

  Nhưng mà, làm Hàn Phong xuất hiện ở cái thế giới này, làm linh hồn siêu năng nguyên tố cùng thân thể siêu năng nguyên tố giao hòa...

  Một cỗ lực lượng thần bí, ra đời.

  main xuyên qua thế giới siêu năng giả, dị năng của main số hiệu 110(cùi pắp) , main bị giết ngay từ chương 1 sau đó thức tỉnh năng lực mới (số hiệu 69)

  P/s: tác là lão tài xế,nhập hố nhớ thắt chặt dây an toàn,cẩn thận lật xe :), tác não động nhảy thoát đúng như cái tên - 90 độ

  PS: Đã hoàn thành « Siêu Thần Chế Tạp Sư », « Siêu Thần kiến mô sư » mấy cái sách, cao đặt trước phá bốn vạn, phẩm chất cam đoan, kính thỉnh cất giữ.
  Tag : Hài hước,16++,não bổ đế
  ✨CẦU HOA✨ CẦU ĐÁNH GIÁ✨CẦU NÉM GẠCH VÀO MẶT✨
 • Nghiên Cứu Khoa Học Chế Thẻ Sư

  Nghiên Cứu Khoa Học Chế Thẻ Sư

  Bạn đang đọc truyện Nghiên Cứu Khoa Học Chế Thẻ Sư của tác giả Linh Hạ Cửu Thập Độ

  Cái gì là nghiên cứu khoa học Chế Thẻ Sư?

  Thông qua đối thẻ bài khoa học nghiên cứu, khiêu chiến thế giới cực hạn, sáng tạo không có khả năng.

  Nhưng mà, làm Trần Minh trở thành một tên nghiên cứu khoa học Chế Thẻ Sư, toàn bộ nghiên cứu khoa học lĩnh vực lại dần dần biến thành của hắn hình dạng...