Truyện của tác giả:

 • Nữ Phụ Tại Thập Niên 70

  Nữ Phụ Tại Thập Niên 70

  Bạn đang đọc truyện Nữ Phụ Tại Thập Niên 70 của tác giả Lâm Lăng Thất

  Chưa lập gia đình Từ Ái Ân xuyên về 70 niên đại thành Trần Ái Ân. Cái này khá tốt, cưới không cần kết, con trai đều có.

  Cái gì, ta đây là xuyên thư, còn xuyên thành tìm đường chết nữ phụ.

  Trần Ái Ân: Vì không tìm đường chết, nam chính? Không cần.

  Nam chính: Vẫn là có thể làm một chút.

  Rót, nam chính làm lính.