Truyện của tác giả:

 • Cha Ngươi Nghỉ Ngơi Một Chút, Hôm Nay Đến Phiên Ta Mắng Lý Thế Dân

  Cha Ngươi Nghỉ Ngơi Một Chút, Hôm Nay Đến Phiên Ta Mắng Lý Thế Dân

  Bạn đang đọc truyện Cha Ngươi Nghỉ Ngơi Một Chút, Hôm Nay Đến Phiên Ta Mắng Lý Thế Dân của tác giả Khái Khái Bán Bán Đích Ngã

  Trinh Quan bảy năm.

  Bầu trời một tiếng nổ vang, xuyên qua thành Ngụy Thúc Ngọc.

  Thân là Ngụy Chinh nhi tử bảo bối, cái kia không được cho cha phân ưu giải nạn sao?

  Lý Thế Dân trộm tàng tư tiền thuê nhà? Cha ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến mắng.

  Lý Thế Dân muốn nạp thiếp? Cha ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến mắng.

  Lý Thế Dân muốn ngự giá thân chinh? Cha ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến mắng...

  Tóm lại một câu, Lý Thế Dân làm gì, ta phản đối chính là.

  Hiền danh đây không liền đến sao?

  "Nhi nện, ngươi dạng này cha sẽ thất nghiệp."

  "Vậy ta ngày mai nghỉ ngơi một chút, ngài đến mắng?"

  "Không hổ là ta hảo nhi tử."

  Ra trận phụ tử binh, bình xịt tổ hai người chính thức thượng tuyến...

  (xuyên qua, hệ thống, sảng văn, Đại Đường, lịch sử, cổ đại )
 • Đại Đường: Ta Liền Thích Mắng Lý Thế Dân!

  Đại Đường: Ta Liền Thích Mắng Lý Thế Dân!

  Bạn đang đọc truyện Đại Đường: Ta Liền Thích Mắng Lý Thế Dân! của tác giả Khái Khái Bán Bán Đích Ngã

  Vũ Đức năm thứ chín, Huyền Vũ môn chi biến mở ra. . .

  Lý Lăng tỉnh lại sau giấc ngủ, xuyên việt đến Đại Đường.

  Làm đoạn tuyệt với Lý Thế Dân, Lý Lăng thả xuống hào ngôn: "Đời ta nếu như cầu ngươi, liền để ta lòng bàn chân mọc nhọt, cái mông chảy mủ, cả đời nằm nhoài Huyền Vũ môn cho ngươi làm chó!"

  Lý Thế Dân: "Nếu là cầu ngươi, bản vương đốt hương tắm rửa, ba quỳ chín lạy đến ngươi trước cửa!"

  Cày đỏi uốn, đường mía, móng ngựa sắt, xi măng, pha lê, muối, thiết. . .

  Lý Lăng bước lên từ thương con đường, từ đây mở ra một đoạn cùng Lý Thế Dân tương ái tương sát văn chương. . .