Truyện của tác giả:

 • Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

  Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

  Bạn đang đọc truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh của tác giả Khả Ninh

  Đại sư huynh chăm chỉ không tha, nhị sư huynh tranh thủ thời gian tránh tĩnh.

  Đại sư huynh được xưng là thiên tài, nhị sư huynh là môn phái sỉ nhục.

  Thẳng đến có một ngày, tiểu sư muội phát hiện nhị sư huynh cũng rất mạnh. . . ( giới thiệu vắn tắt không có lực lượng, mời xem chính văn. . . )