Truyện của tác giả:

 • Trở Về Thất Linh, Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Đi Tùy Quân

  Trở Về Thất Linh, Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Đi Tùy Quân

  Bạn đang đọc truyện Trở Về Thất Linh, Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Đi Tùy Quân của tác giả Hữu Mạn

  Kiếp trước, cái kia Tô Nhiễm Nhiễm tránh không kịp nam nhân, lại bởi vì cứu nàng mà bị hồng thủy cuốn đi.

  Kia tràng cảnh một màn, ở nửa đêm tỉnh mộng tại một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, nàng đến tột cùng bỏ lỡ một phần như thế nào thâm tình.

  May mà trời cao thương xót, nhường nàng lần nữa về tới nam nhân đề cập với nàng ly hôn ngày đó. Lúc này đây, nàng sẽ lại không bỏ lỡ phần này thâm tình.

  Ôm trong bụng oa oa, mang theo linh tuyền không gian, Tô Nhiễm Nhiễm quyết đoán tùy quân đi hải đảo! . . .