Truyện của tác giả:

 • Ta Thuần Dưỡng Sư, Nuôi Trùng Tộc Thiên Tai Không Quá Phận A?

  Ta Thuần Dưỡng Sư, Nuôi Trùng Tộc Thiên Tai Không Quá Phận A?

  Bạn đang đọc truyện Ta Thuần Dưỡng Sư, Nuôi Trùng Tộc Thiên Tai Không Quá Phận A? của tác giả Hoàng Tam Đao

  Xuyên qua đến cao võ thế giới, Lục Thần thức tỉnh thuần dưỡng thiên phú.

  Vốn cho rằng võ đạo vô vọng, lại kích hoạt lên 【 Trùng tộc chúa tể 】 hệ thống!

  Mỗi lần tăng lên cảnh giới, đều có thể thu được bản nguyên mẫu trùng!

  Phệ Huyết Trùng (Thiên Tai hình)!

  Đặc tính: Vô cực sinh sôi, năng lượng trả lại!

  Tiến hóa lộ tuyến: Phệ Huyết Trùng → Huyết Hải Cổ → Thiên Ma Huyết Cổ!

  Đạo Diễn Trùng (công năng hình)!

  Đặc tính: Tiêu hao tử thể về sau, có thể dùng tự thân học tập công pháp, mở ra tiến hóa!

  Tiến hóa lộ tuyến: Đạo Diễn Trùng → Vấn Đạo Cổ → Vô Cực Huyền Tẫn Cổ!

  Thiên Tinh Trùng (thủ hộ hình)!

  Đặc tính: Sinh sôi tử thể dung nhập chủ trong thân thể, theo tử thể số lượng tăng lên, nhục thân cường độ cũng vô hạn tăng lên!

  Tiến hóa lộ tuyến: Thiên Tinh Trùng → Thần Tượng Cổ → Thiên Thần Diệt Ngục Thủy Ma Cổ

  . . .

  Nhiều năm về sau, chư thiên vạn tộc công phá địa quật, xâm lấn Lam Tinh.

  Lục Thần không xuất thủ không được!

  Làm Trùng tộc Thiên Tai xuất thế, hoàn vũ vì đó run rẩy!

  Lục Thần; "Ta thuần dưỡng sư, nuôi Trùng tộc Thiên Tai không quá phận a?"