Truyện của tác giả:

 • Chung Cực Đại Ma Thần

  Chung Cực Đại Ma Thần

  Bạn đang đọc truyện Chung Cực Đại Ma Thần của tác giả Hiểu Uy

  Hai đời ký ức dung hợp, thành tựu Chung Cực Đại Ma Thần huyền thoại bất hủ.

  Hắn không thuộc về bất luận cái gì một đạo, một mình thành Ma, lại đem chư thiên vạn đạo giẫm ở dưới chân.

  Thiên Ma Bá Thể Bất Tử Bất Diệt, Lục Thần Ma Công hung tàn vô cùng, dưới khố Chân Long Ma Thú, trong tay Huyền Ma Thần Trảm, Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn

  Hướng Thiên hống một tiếng phá thương khung, hỏi Địa một chỉ chiến không ngừng

  Sẽ có một ngày Long được Thủy, nộ trảm Thiên Hà đoạn Thủy Lưu.

  Đẳng cấp:

  Chia làm Trục Võ, Lôi Đình, Vạn Quân, Phi Thiên, Hồn Du, Thuận Mệnh, Thiên Uy, Chuyển Luân, Viên Mãn cùng Phá Hư mười trọng cảnh giới.