Truyện của tác giả:

 • Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế

  Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế

  Bạn đang đọc truyện Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế của tác giả Hàn Thực Tây Phong

  Long Hiên mang theo cực phẩm thiên nhãn hệ thống xuyên việt đến Tần Quốc Thái Tử trên người, bắt đầu bị khinh bỉ, bảo bối thì toàn đi nhặt.
  "Đinh! Phía dưới ngầm chôn một bả cực phẩm cuồng lôi đại bảo kiếm, ký chủ mau mau đào lấy!”
  “Đinh! Này thư chính là cửu phẩm thượng đẳng võ kỹ phế phẩm, đãi bổn thiên nhãn giúp ngươi hoàn thiện!”
  “Đinh! Trong không khí xuất hiện ‘ thiên nhãn lễ bao ’, nhưng rút ra các loại bảo bối, mau mau lĩnh!”
  “Oa! Phía trước phát hiện một trúng độc muội tử, long long nhanh lên qua đi giải độc, bằng không đã bị người đoạt.”
  Từ đây Long Hiên bước lên một cái nhặt bảo bối lộ, mỗi ngày không phải ở nhặt bảo bối, chính là ở đi nhặt bảo bối trên đường!

  P/s:
  - Ở đây, bạn sẽ gặp rất nhiều nhân vật thuộc rất nhiều thế giới (bị triệu hoán).
  - Thằng main luôn bị hệ thống hố phải lựa chọn làm "cầm thú" hay "không bằng cầm thú".
  - Cảnh giới phân chia: có tại Chương 1.
  - Chap ra chủ yếu là đêm khuya ===> Hiện tại đã kịp tác, cố gắng check thường xuyên, tác ra là ta up.
  - Drop hay không? Chưa biết vì đang trong tình trạng loading ...