Truyện của tác giả:

 • Vô Địch Thiên Đế

  Vô Địch Thiên Đế

  Bạn đang đọc truyện Vô Địch Thiên Đế của tác giả Hà Vị Tiên Phàm

  Một trận thác loạn Phi Thăng, Diệp Phàm sống lại trăm năm trước. Toàn năng yêu nghiệt, không cùng tầng xuất vũ kỹ, không chỗ nào không biết bác học, biết trước tương lai năng lực. Ta tức sống lại, làm nắm chưởng Thiên Địa người, nhưng có người không tuân, giết! Nhưng có người không phục, chém! Một lời cố định loạn thế, Nhất Kiếm chém Cửu Tiêu, Ngự thần thú, đúc thần binh, Phá Hư Không, Thành Đế chủ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, lại nhìn Diệp Phàm nghịch thiên lên, Quần Lâm vạn giới!

  ♔ Cảnh Giới : Ngưng Thể, Nhập Cương, Cương Thể, Siêu Phàm, Hợp Thánh, Hư Cương, Chí Tôn , Độ Kiếp Thành Tiên

  ♔ Main sát phạt quyết đoán , bình tĩnh , có não.

  ♔ Phàm ca
 • Bất Hủ Thiên Đế

  Bất Hủ Thiên Đế

  Bạn đang đọc truyện Bất Hủ Thiên Đế của tác giả Hà Vị Tiên Phàm

  Cửu tử nhất sinh, Cổ Trường Thanh thức tỉnh Bất Tử Huyết Mạch.

  Thiêu đốt tinh huyết, hiến tế thần hồn, tự mình hại mình luyện thể, đan độc thối đạo.

  Ra đời bé nhỏ, cũng có thôn thiên ý chí, Thiên Đạo con rơi, cũng phải tranh với trời hùng.

  Thành Thần, ta là Thần Vương, thành Ma, ta tức Ma Chủ! Bắc Cảnh thiếu niên, cầm trong tay Huyết Văn Thương, chân đạp vô địch đường, trảm Đế tử, đồ Ma thai, tru Chí Thánh, tụ đạo hồn, thương đạo ngàn vạn dặm, thiên hạ người nào dám xưng tôn?
 • Cực Phẩm Tu Chân Cao Thủ

  Cực Phẩm Tu Chân Cao Thủ

  Bạn đang đọc truyện Cực Phẩm Tu Chân Cao Thủ của tác giả Hà Vị Tiên Phàm

  (phần về Cửu Trọng Thánh Chủ, trong khi chờ truyện các bạn có thể đọc truyện viết về Ngũ Hành Thánh Chủ là Vô Địch Thiên Đế (đã full) và Âm Dương Thánh Chủ là Bất Hủ Thiên Đế, 3 truyện liên quan đến nhau)

  Hồng Mông sơ khai, thiên địa mà lập, Hỗn Độn sinh bốn khí, Cửu Trọng Môn, Thiên Địa Xích, Âm Dương Kính, Ngũ Hành Châu. Ngút trời kỳ tài Hoắc Tử Phong, cơ duyên xảo hợp được Cửu Trọng Môn, đi tới Địa Cầu. Đấu hoàn khố, đùa giáo hoa,

  Bắt ác quỷ, tu Đại Đạo. Ta nếu trưởng thành, chính là Nhân Hoàng, ta nếu thành Tiên, chính là tiên chủ, ta nếu tu đạo, tự thành Thiên Đạo. Cửu Trọng Thiên Môn, Cửu Trọng Thiên Đạo môn.