Truyện của tác giả:

 • Ta Dựa Quạ Đen Miệng Ở Loạn Thế Làm Giàu Hằng Ngày

  Ta Dựa Quạ Đen Miệng Ở Loạn Thế Làm Giàu Hằng Ngày

  Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Quạ Đen Miệng Ở Loạn Thế Làm Giàu Hằng Ngày của tác giả Đông Biên Tiểu Nhĩ Đóa

  Người Hồ tác loạn, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, người Hán bị làm như dê hai chân, nhận hết khuất nhục.

  Tin tức tốt: Thôi Thư Nhược xuyên thành thế gia quý nữ, còn có quạ đen miệng kỹ năng bàng thân!

  Tin tức xấu: Nàng vừa vặn xuyên tại người Hồ phá thành tiền, mẹ kế vứt bỏ nàng một mình chạy trốn! ! !

  Thôi Thư Nhược: ". . ."

  Địa ngục bắt đầu.