Truyện của tác giả:

 • Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể

  Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể

  Bạn đang đọc truyện Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể của tác giả Diệp Đại Đao

  [Cấp A ký hợp đồng: Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể] : Tiêu Vân hệ thống sẽ chỉ một cái công năng —— đốn ngộ! Thể chất bình phàm? Đốn ngộ Hỗn Độn thể! Công pháp khó tu? Đốn ngộ cảnh giới viên mãn! Thần thông khó tu? Đốn ngộ cảnh giới viên mãn! Không có cái gì là đốn ngộ không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền đốn ngộ mười lần, trăm lần...

  Cảnh giới: Luyện thể, Tụ Khí, Thần Kiều, Động Thiên, Tế Linh, Thức Tỉnh, Xuất Khiếu, Niết Bàn, Siêu Phàm, Thiên Cảnh, Thánh Nhân, Đại Thánh, Chuẩn Đế, Đại Đế."
 • Huyền Huyễn, Ta Có Thể Vô Hạn Đốn Ngộ

  Huyền Huyễn, Ta Có Thể Vô Hạn Đốn Ngộ

  Bạn đang đọc truyện Huyền Huyễn, Ta Có Thể Vô Hạn Đốn Ngộ của tác giả Diệp Đại Đao

  Tiêu Vân hệ thống chỉ có thể một cái công năng —— đốn ngộ! Thể chất bình thường? Đốn ngộ Hỗn Độn Thể! Công pháp khó tu? Đốn ngộ viên mãn cảnh giới! Thần thông khó tu? Đốn ngộ viên mãn cảnh giới! Không có cái gì là đốn ngộ không thể giải quyết, nếu như có, vậy thì đốn ngộ mười lần, trăm lần...