Truyện của tác giả:

 • Thông Thiên Vũ Tôn

  Thông Thiên Vũ Tôn

  Bạn đang đọc truyện Thông Thiên Vũ Tôn của tác giả Dạ Vân Đoan

  Chí tôn đan đạo Dương Thần trọng sinh, bắt đầu một đoạn khiếp sợ vạn giới yêu nghiệt nhân sinh.

  Mạnh nhất tinh khiết nhất đan dược, bồi dưỡng thiên tài?

  Trên đời này không có ai so Dương Thần hiểu rõ hơn cái gì là thiên tài.

  Kiếp trước không thể tu luyện võ đạo, đời này hắn muốn làm là đó lật tay làm mây úp tay làm mưa Thông Thiên Võ Tôn!

  Kẻ khi dễ ta, kẻ phản bội ta, giết không tha!

  Bộ truyện này chủ yếu đọc giải trí, YY, không bị căng não, khá ổn, main bá, biết suy nghĩ, quyết đoán, main dùng vũ khí chính là Thương.

  Cảnh giới :

  ✶ Luyện thể cảnh

  ✶ Linh Vũ cảnh

  ✶ Nguyên Vũ cảnh

  ✶ Chân Vũ cảnh

  ✶ Địa Vũ cảnh

  ✶ Thiên Vũ cảnh

  ✶ Linh Bàn kỳ

  ✶ Kim Tôn kỳ

  ✶ Hợp Thể kỳ

  ✶ Bán Thần kỳ

  ✶ Chân Thần kỳ

  ✶ Ngộ Đạo kỳ

  ✶ Niết kỳ

  ✶ Đại thừa kỳ ( Tán tiên )

  ✶ Vô Cảnh

  ✶ Thiên Đạo tam cảnh
  ✶ Thiên Ly cảnh
  ✶ Thiên Mệnh cảnh
  ✶ Thiên Cực cảnh

  ✶ Phá Đạo kỳ

  Truyện không dành cho những bạn thích đọc đấu trí căng não. Không dành cho những bạn đọc truyện nghiêm túc.

  Truyện dành cho những người mới đọc truyện hoặc thích giải trí nhẹ nhàng.

  Chương đọc không sợ thiếu.Bởi vì chương ra max nhanh.

  Đã full.

  Mong mọi người ủng họ, mình xin cảm ơn