Truyện của tác giả:

 • Thanh La Ấn

  Thanh La Ấn

  Bạn đang đọc truyện Thanh La Ấn của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  Nếu như, ngươi có được một khỏa thần linh trái tim?

  Lâm Lạc, Lâm gia lâu đài một đời tuổi trẻ trong người nổi bật, lại bởi vì bị một khỏa Thiên Ngoại Lưu Tinh đập trúng, trái tim kích phá, công lực mất hết, lọt vào vô tình khu trục. Lòng người dễ thay đổi, từng đã là thiên chi kiêu tử, nếm tận nhân tình ấm lạnh.

  Nhưng mà, Lâm Lạc lại phát hiện, nện vào chính mình cái kia khỏa "Lưu tinh", lại là một khỏa thần linh chi tâm, chẳng những trở thành hắn mới trái tim, rõ ràng còn là một cái không gian pháp bảo!

  Hắc hắc, ta hiện trong thân thể lưu động đấy, thế nhưng mà hàng thật giá thật thần linh chi huyết!

  Tu Ngũ Hành Hỗn Độn Quyết, dùng thôn phệ Ngũ Hành tinh hoa tăng lên tu vi, đừng khai mở một đầu tu võ chi lộ!

  Cái gì võ sĩ Võ sư, võ đạo mười cảnh, tại Lâm Lạc trong mắt, đều là cặn bã ah!
 • Thần Đạo Đan Tôn

  Thần Đạo Đan Tôn

  Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  ---Đã Kết Thúc Trọn Bộ---Xin vinh danh 3 vị Minh Chủ:
  ♛ ツɖɨệρ ɲħɨ ßáɲħ ßèø⁀ᶦᵈᵒᶫ
  ♛ warchief
  ♛ BạchThủPhíaTrướcMàn
  Và cảm ơn tất cả các đạo hữu ủng hộ truyện ^^ /tung hoa

  Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại truyền kỳ đường , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh !

  HỆ THỐNG TU LUYỆN :
  Phần 1:
  ____________Phù Du Giới (Tiểu Thế Giới) :

  1-Luyện Thể : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  2-Tụ Nguyên : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9) - đại viên mãn(ẩn) (T10)
  3-Dũng Tuyền : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  4-Linh Hải : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  5-Thần Thai : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  6-Sinh Hoa : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  7-Linh Anh : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  8-Hóa Thần : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  9-Thiên Nhân : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)
  10-Phá Hư : sơ kỳ (T1 -> T3) - trung kỳ (T4 -> T6) - hậu kỳ (T7 -> T9)

  (*Cực Hạn Phá Hư(lực lượng) : 9 tinh cảnh giới 8 tinh công pháp : "Nguyên lực 4 tinh Thể Tu 4 tinh" 3 tinh thiên địa ban phúc : "Khai Thiên" = 20 tinh)

  ______________Cổ Giới (Thần giới Minh Giới ) :

  11-Sơn Hà : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

  12-Nhật Nguyệt : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

  13-Tinh Thần : Tiểu Cực Vị(1) - Trung Cực Vị(2) - Đại Cực Vị(3) - Đại Viên Mãn(4) - Cực Hạn(5)(ẩn)

  14-Hằng Hà :
  14.1-Tiểu Cực Vị : 4 - 99 Tinh Thần
  14.2-Trung Cực Vị : 100 - 9.999 Tinh Thần
  14.3-Đại Cực Vị : 10.000 - 99.999 Tinh Thần
  14.4-Đại Viên Mãn : 100.000 - 1.000.000 Tinh Thần
  14.5-Cực Hạn(ẩn) : 1.000.001 - 10.000.000 Tinh Thần

  15-Sáng Thế(Thánh Nhân=Ma Chủ) :
  15.1-Tiểu Cực Vị (Tiểu Thánh=Hoàng Ma) : 1.000.001-10.000.000 Tinh Thần
  15.2-Trung Cực Vị (Trung Thánh=Huyền Ma) : 10.000.001-100.000.000 Tinh Thần
  15.3-Đại Cực Vị (Đại Thánh=Địa Ma) : 100.000.001 - 1.000.000.000 Tinh Thần
  15.4-Đại Viên Mãn (Thánh Vương=Thiên Ma) : 1.000.000.001 - 10.000.000.000 Tinh Thần
  *(Mỗi Giai Vị : Sơ Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Đỉnh Phong)

  *Dung hợp quy tắc 2 giới tu vi Đại Thánh(Địa Ma) mới vào đc Tiên Vực.

  ________________Tiên Vực :

  16-Trảm Trần : Nhất Trảm -> Tứ Trảm -> Ngũ Trảm(ẩn)

  17-Phân Hồn : Dương Hồn(1) - Âm Hồn(2) - Địa Hồn(3) - Thiên Hồn(4) -> Cửu Hồn(ẩn)

  18-Tiên Phủ : Nhất Bí -> Ngũ Bí -> Thập Nhất Bí(ẩn) (Ngũ Tạng Lục Phủ(ẩn))

  19-Thăng Nguyên : Tiểu Thành - Đại Thành - Đại Viên Mãn -> Chuẩn Tiên Vương

  20-Tiên Vương : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên -> Chuẩn Thiên Tôn
  *(Mỗi Trọng : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong)

  _________________Nguyên Thế Giới :

  21-Thiên Tôn : Nhất Bộ -> Thất Bộ
  (Mỗi bước : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong)

  ❄***Bắt đầu phần 2 của truyện từ chương 3093.❄
  Cảnh giới phần 2:
  __________Phàm cảnh________
  1-Thông Mạch :
  1.1-Thập Nhị Chính Kinh : Nhất Mạch -> Thập Nhị Mạch
  1.2-Kỳ Kinh Bát Mạch (Ẩn Mạch) : Nhất Mạch -> Bát Mạch
  1.3-Bách Mạch(mạch nhỏ)

  2-Hoán Huyết : Nhất Biến -> Ngũ Biến -> Lục Biến -> Thất Biến

  3-Cực Cốt : Nhất Cốt -> Ngũ Cốt -> Lục Cốt (ẩn) -> Thất Cốt (ẩn)

  4-Minh Văn : Nhất Văn -> Ngũ Văn -> Lục Văn (ẩn) -> Thất Văn (ẩn)

  5-Khai Khiếu :
  5.1-Tiểu Chu Thiên (Hiện) : sơ kỳ (1-9) -> trung kỳ(10-36) -> hậu kỳ(37-72) -> đỉnh phong(73-108)
  5.2-Đại Chu Thiên (Ẩn) : 109 -> 360

  6-Tầm Bí : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong

  ____________Tiên đồ_____________

  7-Trúc Cơ : Nhân Đạo Chi Cơ -> Thiên Đạo Chi Cơ -> Cực Đạo Chi Cơ

  8-Chú Đỉnh : Nhất Đỉnh -> Tứ Đỉnh -> Cửu Đỉnh(ẩn) -> Thập Đỉnh(ẩn)

  9-Sinh Đan : sơ kỳ (Tiên Đan) -> trung kỳ (Dưỡng Đan) -> hậu kỳ (Lạc Vân) -> đại viên mãn (Hóa Đan)

  10-Chân Ngã : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

  11-Hóa Linh (Chân Quân) : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

  12-Tiểu Thừa (Giáo Chủ) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

  13-Tứ Cực (Tôn Giả) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

  14-Tịch Diệt (Thánh Nhân) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

  14.5-Chuẩn Đế : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

  15-Tổ Vương (Đại Đế) : Bát Ngăn -> Nhất Ngăn

  ❄ Đáp ứng nhu cầu độc giả, đây là danh sách vợ của Hàn ca: Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Hách Liên Tầm Tuyết, Chư Toàn Nhi, Thiên Phượng Thần Nữ, Thủy Nhạn Ngọc, Loạn Tinh, Nhu Yêu Nữ, Hổ Nữu, Trì Mộng Hàm, Tống Lam.

  ♛ Những hố sâu cực hay của ❄๖ۣۜSmileÿεїз : Đế Võ Đan Tôn, Tuyệt Thiên Vũ Đế, Vô Địch Kiếm Vực, Thần Đế, Nhất Ngôn Thông Thiên, Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị, Thiên Tài Tà Thiếu, Tiên Giới Trở Về (Full), Tiên Tử! Xin Dừng Bước(Full).

  Truyện tương tự Thần Đạo Đan Tôn: Đế Võ Đan Tôn, Thần Đạo Đế Tôn

  (⁀‵⁀) ✫ ✫ ✫ Trái tim siêu phẩm:

  ────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ☜♥☞ Thần Đạo Đan Tôn ☜♥☞,
  ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ☜♥☞ Vô Địch Kiếm Vực ☜♥☞.
  ─(♥)████████(♥)████████(♥) ☜♥☞ Thần Đạo Đế Tôn ☜♥☞,
  ─(♥)██████████████████(♥) ☜♥☞ Tuyệt Thiên Vũ Đế ☜♥☞.
  ──(♥)████████████████(♥) ☜♥☞ Đế Võ Đan Tôn ☜♥☞,
  ────(♥)████████████(♥) __ ☜♥☞ Ta Có Thể Khống Chế Đan Điền ☜♥☞.
  ──────(♥)████████(♥) ☜♥☞ Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể ☜♥☞,
  ────────(♥)████(♥) __ ☜♥☞ Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn ☜♥☞.
  ─────────(♥)██(♥) ☜♥☞ Nghe Nói Ta Sau Khi Chết Siêu Hung ☜♥☞,
  ───────────(♥) __ ☜♥☞ Vô Địch Từ Max Cấp Thiên Phú Bắt Đầu ☜♥☞.
 • Tu La Đế Tôn

  Tu La Đế Tôn

  Bạn đang đọc truyện Tu La Đế Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  Thiếu niên Thạch Hạo, phản đoạt xá vô thượng cường giả, đến vô tận công pháp, võ kỹ, trận pháp, đan thuật, phù thuật các loại bí truyền, mở ra truyền kỳ chi lộ.

  Cái gì thiên tài, cái gì bá chủ, ở trước mặt ta, đều là đến phủ phục.

  Người không phục, giết!
 • Vân Thiên Đế

  Vân Thiên Đế

  Bạn đang đọc truyện Vân Thiên Đế của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  Thiếu niên bình thường Diệp Vân, đạt được Đan Đế, Trận Hoàng hai vị đại năng cách một thế hệ truyền thừa, tại trong loạn thế quật khởi, cùng vô số thiên kiêu tranh phong, thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, thành tựu một đời Thiên Đế.
 • Vạn Giới Đế Chủ

  Vạn Giới Đế Chủ

  Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Đế Chủ của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  Thiếu niên Tô Vân, thảm tao phản bội, bị đào đi linh cốt, đánh nát xương sống lưng, lại ngẫu nhiên đạt được chí bảo Cửu Thiên điện, tái tạo mạnh nhất linh cốt, Vương giả trở về.

  Sát phạt quyết đoán, khoái ý ân cừu, quét ngang vạn giới, ta là Đế Chủ.
 • Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

  Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam

  Bạn đang đọc truyện Ta Có Một Tòa Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  Ta có một tòa Chư Thiên Vạn Giới ngục giam , bất kỳ người nào bị giam đi vào, hết thảy năng lực đều là về ta sở hữu.

  Tiêu Diệp bật hack nhân sinh như vậy mở ra.
 • Trọng Sinh: Đại Đế Trở Về

  Trọng Sinh: Đại Đế Trở Về

  Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh: Đại Đế Trở Về của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  Giữa thiên địa vị thứ nhất Đại Đế bị hồng nhan tri kỷ phản bội mà vẫn lạc, trăm vạn năm về sau, Đại Đế hồn về, trùng sinh làm chăn Sở gia một tờ thư bỏ vợ đuổi ra môn người ở rể Diệp Viêm, mở ra vô thượng hành trình.

  Mở Tiên môn, giết đến tận cửu trọng thiên, lại đúc vô địch tên!
 • Trường Sinh Tiên Duyên: Ta Có Thể Hồn Du Thiên Hạ

  Trường Sinh Tiên Duyên: Ta Có Thể Hồn Du Thiên Hạ

  Bạn đang đọc truyện Trường Sinh Tiên Duyên: Ta Có Thể Hồn Du Thiên Hạ của tác giả Cô Đơn Địa Phi

  Mạc Dương xuyên qua thế giới tu tiên, trở thành một tòa mộ địa người thủ mộ.

  Đời trước người thủ mộ nhắn lại:

  "Thứ nhất, không nên nghĩ rời đi."

  "Thứ hai, sau khi trời tối không cần mở cửa, càng không cần đợi ở bên ngoài."

  Nửa đêm, một tên cầm trong tay nhánh cây, trên nhánh cây cắm một con mắt lão ẩu gõ lên Mạc Dương cửa.

  "Tiểu hỏa tử, xin thương xót, để lão bà tử đi vào nghỉ ngơi một chút."