Truyện của tác giả:

 • Cổ Chân Nhân

  Cổ Chân Nhân

  Bạn đang đọc truyện Cổ Chân Nhân của tác giả Cổ Chân Nhân

 • Vô Hạn Huyết Hạch

  Vô Hạn Huyết Hạch

  Bạn đang đọc truyện Vô Hạn Huyết Hạch của tác giả Cổ Chân Nhân

  Trong đêm tối không ánh sáng, nhưng có tiếng trống trận cùng hò hét. Thiếu niên cẩn thận lắng nghe, là nhịp tim cùng huyết dịch chảy xuôi của hắn.

  Phía trước trong bóng tối ẩn giấu đi cái gì? Là người hay là thần hay là. . . Quái vật?

  Không có đường không còn gì tốt hơn, dưới chân chính là vô hạn hành trình!
 • Tiên Công Khai Vật

  Tiên Công Khai Vật

  Bạn đang đọc truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân

  Trong núi lửa, tiên hiền đại năng còn sót lại Cơ Quan Tiên Cung, khát vọng kẻ kế tục.

  Mẫu thân liều mình tranh thủ, thu hoạch được tiên cung bảo ấn, trước khi chết để lại cho Ninh Chuyết.

  Ngã Phật Tâm Ma Ấn!

  Độ mình là phật, độ người thành ma.

  Chấp chưởng ấn này, có thể khắc xuống tâm ấn, chỉ huy cơ quan tạo vật, gánh vác cực thấp. Thường nhân chỉ huy cơ quan, tâm thần gánh vác cực nặng. Nhưng Ninh Chuyết lại có thể lấy một ngự vạn, thành thạo điêu luyện.

  Ninh Chuyết: "Mẹ, hài nhi nhất định không phụ ngài nhắc nhở, lấy được tiên cung kia!"

  Chính là:

  Tiên Ngẫu thông linh bí, tinh xảo hợp chí lý.

  Khai vũ xuất tân cảnh, vật hoa dữ thiên tề.

  Cổ chung truyền pháp độ, nguyệt hạ vũ thanh huy.

  Chân thân cụ vạn tượng, nhân gian ai cùng địch!

  . . .