Truyện của tác giả:

 • Ta Là Nhân Gian Giếng Long Vương

  Ta Là Nhân Gian Giếng Long Vương

  Bạn đang đọc truyện Ta Là Nhân Gian Giếng Long Vương của tác giả Cẩm Tú Hôi

  Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có cá chạch cũng được.

  Cá chạch người, đọa long cũng, không long tương, không long hình, càng không long mệnh.

  Đợi đến sóng gió nổi lên, nhưng cũng có thể hưng mây thổ vụ, hô phong hoán vũ, nghịch u minh chi biến hóa, ẩn nhẫn lấy tàng hình.

  Còn dựa vào một thân đào hố khoan động bản lĩnh, đào xuyên thiên đình, đào mở địa phủ, làm một nhân khẩu gian giếng nước, tiếp tứ hải, liền bát cực, nối liền trời đất thông.

  ( trước mắt cao đính phá vạn, quân đính năm ngàn, yên tâm mở làm thịt! )