Truyện của tác giả:

 • Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần

  Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần

  Bạn đang đọc truyện Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần của tác giả Bùi Bất Liễu

  【 vô địch lưu 】 【 mười dặm sườn núi Kiếm Thần 】 【 không rời đầu 】

  ...

  Lý Sở xuyên qua đến mười dặm sườn núi, trở thành một tiểu đạo sĩ.

  Tại cái này thần quỷ hoành hành, yêu ma tứ ngược thế giới, nhỏ yếu bất lực hắn vốn định tại mười dặm sườn núi sống tạm một thế.

  Thẳng đến có một ngày, bất đắc dĩ bước vào giang hồ, hắn mới phát hiện...

  Nguyên lai trên đời không có cái gì là một kiếm không giải quyết được.

  Nếu có.

  Vậy liền hai kiếm.
 • Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

  Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

  Bạn đang đọc truyện Thỉnh Công Tử Trảm Yêu của tác giả Bùi Bất Liễu

  Lồng lộng nhân gian, cửu thiên thập địa.

  Thế gian phồn hoa, vui sướng tu tiên.

  Làm Sở Lương mở mắt ra phát hiện mình trở thành một tên phái Thục Sơn đệ tử, cũng người mang một tôn kỳ dị bảo tháp... Từ đó liền bước lên một đầu chưa từng thiết tưởng con đường.

  Tam thập lục phong thần yên khởi, bát thiên lý ngoại trảm long hoàn!

  ...

  "Thỉnh công tử chém yêu!"

  Cảnh giới: Đoán Thể, Ngưng Khí, Thần Ý, Kim Đan, Ngũ Hành, Pháp Thể, Vấn Đạo, Thiên Nguyên, Thông Huyền.