Truyện của tác giả:

 • Chín Con Rồng Kéo Quan Tài! Hồng Hoang Mai Táng Một Con Rồng

  Chín Con Rồng Kéo Quan Tài! Hồng Hoang Mai Táng Một Con Rồng

  Bạn đang đọc truyện Chín Con Rồng Kéo Quan Tài! Hồng Hoang Mai Táng Một Con Rồng của tác giả Bất Năng Huyễn Hải Tiên

  Xuyên qua Nhiên Đăng, giác tỉnh mai táng một con rồng hệ thống. Xem ai đều là khách hàng của mình!

  Hậu Thổ: Ngươi nói ta là ngươi siêu cấp VIP khách hàng?

  Nữ Oa: Ngươi này mai táng giảm 20% vé ưu đãi là có ý gì?

  Thông Thiên: Ta Tiệt Giáo thành lập, ngươi cho ta tặng hoa vòng làm quà tặng?

  Tam Thanh: Nhìn chúng ta làm cái gì, đĩa rau nha!

  Đối kháng Hồng Quân? Không không không! Hồng Quân quản giết ta quản chôn!

  Hồng Quân là ta tái sinh phụ mẫu! Nhiên Đăng: Nghĩa phụ! Hồng Quân: ... không muốn mang đầu óc! Không muốn mang đầu óc! Không muốn mang đầu óc!