Truyện của tác giả:

 • Tuyệt Thế Chi Thần Hoàng

  Tuyệt Thế Chi Thần Hoàng

  Bạn đang đọc truyện Tuyệt Thế Chi Thần Hoàng của tác giả Băng Tường

  Đại lục đệ nhất, Đại Đế luân hồi đại đế Cảnh Vân Tiêu bị huynh đệ bán đứng, luân hồi năm thế, chưởng khống đan đạo, trận đạo, luyện khí chi đạo, ngự thú chi đạo, cùng luân hồi chi đạo. Trọng sinh đến Bách Chiến Quốc một cái nổi tiếng phế vật trên người. Trọng sinh, cường thế quật khởi, thần cản sát thần, lại đạp đỉnh phong...

  Ở kiếp này, tứ hải năm châu, ta lấy đan thuật, chúa tể vạn giới!

  Ở kiếp này, Lục Hợp bát hoang, ta lấy trận pháp, xưng bá thiên hạ!

  Ở kiếp này, cửu thiên thập địa, ta lấy luyện khí, Trảm Thiên tích địa!

  Ở kiếp này, trăm vực vạn giới, ta lấy luân hồi, đạp phá thương khung!