Truyện của tác giả:

 • Cái Gì? Nhà Ta Nương Tử Thành Sự Thật?

  Cái Gì? Nhà Ta Nương Tử Thành Sự Thật?

  Bạn đang đọc truyện Cái Gì? Nhà Ta Nương Tử Thành Sự Thật? của tác giả Ái Ái Ái Ái Khai Tiểu Soa

  【 xin nhớ kỹ, mỗi một lần luân hồi đều là ngươi một đời. ]

  【 mỗi một lần chung yên, đều là ngươi luân hồi khởi đầu hoàn toàn mới. ]

  Cố Giang Minh cười, đời này của hắn như giẫm trên băng mỏng, liền hỏi có thể hay không để cho hắn nhanh thông một lần luân hồi nhân sinh?

  Cơ bản không có thông quan qua hắn, thẳng đến có một ngày, rốt cục đánh ra một cái 【 Tửu Kiếm Tiên ] thành tựu, xông ra uy danh hiển hách, một kiếm Trấn Thiên uyên, hắn càng là sáng lập ra môn phái Thục Sơn, vì phát dương Thục Sơn chi danh, hắn lập chí tại cứu thế tế dân, sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp cùng yêu tà kết xuống tình duyên lại trên Thục Sơn bị vạn tông tru yêu thảo phạt, cuối cùng rơi vào cái bỏ mình mà chết hạ tràng.

  Theo sát lấy, một tiếng 【 luân hồi kết thúc, lưu trữ đã bảo tồn ] nhắc nhở.

  Tại cái này trong nhân thế nhiều một cái rách nát diệt vong Thục Sơn phái địa điểm cũ, Yêu Giới trong truyền thuyết nhiều một vị độc đoán vạn cổ Nữ Đế.

  Đợi đến Cố Giang Minh trong tay lưu trữ càng đánh càng nhiều.

  Trong luân hồi tình duyên một cái tiếp theo một cái tìm tới cửa, muốn tìm về nàng phu quân chuyển thế một khắc kia trở đi, Cố Giang Minh mồ hôi đầm đìa.

  Cái gì tình huống a? Nhà ta nương tử thành sự thật?